English

سیدمحمدتقی مصطفوی

باستان‌شناس، نویسنده

زادروز: 1284

زادگاه: تهران

وفات:  23 تیر 1359

محل دفن:  تهران

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به پاس سال‌ها خدمات علمی و فرهنگی وی، طی برگزاری مراسم بزرگداشتی در 15 آذر 1385ایشان را به عنوان یکی از مفاخر ایران زمین معرفی کرد