English

محمدابراهیم باستانی پاریزی

نویسنده، تاریخ دان، پژوهشگر و شاعر

زادروز: 3 دی 1304

زادگاه: سیرجان کرمان

وفات: 5 فروردین 1393

محل دفن: تهران

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به پاس سال‌ها خدمات علمی و فرهنگی وی، طی برگزاری مراسم بزرگداشتی در 7 مهر 1393ایشان را به عنوان یکی از مفاخر ایران زمین معرفی کرد