اخبار و رویدادها

طرح بزرگ استانی پاسداشت طرح بزرگ استانی پاسداشت
طرح بزرگ استانی پاسداشت

طرح بزرگ استانی پاسداشت به منظور پاسداشت زبان فارسی اجرا می شود.

رئیسعلی دلواری نماد فرهنگ، غیرت و عزت این سرزمین است رئیسعلی دلواری نماد فرهنگ، غیرت و عزت این سرزمین است
رئیسعلی دلواری نماد فرهنگ، غیرت و عزت این سرزمین است

مدیرکل دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: رئیسعلی دلواری نماد فرهنگ، غیرت و عزت این سرزمین است.